Logga in

Kalender

apr25tis

Årsmöte Vikbolandets Arkiv- och Historieförening

Föreningen håller årsmöte tisdagen den 25 april kl 19.00 på Fristad gästgiveri i Tåby.Efter årsmötet kommer bitr. länsantikvarie Mattias Schönbeck att kåsera om “Vikbolandet som skärgård från 10000 år f.Kr. till nutid”. Alla medlemmar i hembygdsföreningen är välkomna.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-04-21
maj13lör

Sockenmagasinet Östra Ny

Besök i sockenmagasinet hos Folke Sandell i Östra Ny samt kaffe i prästgårdsparken. Samling kl 10.00 på parkeringen vid kyrkan. Ta med kaffekorg. Info 0125-31054. Ingen föranmälan.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-03-23
jun6tis

Svenska Flaggans Dag

Vi högtidlighåller Svenska Flaggans Dag i Östra Stenby kyrka kl 18.00. Fanborg med föreningar och organisationer. Musik. Kaffe på slätten vid Bolinatorpet.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-03-25
jun18sön

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst på Aspö ödekyrkogård. Båt avgår kl 10.00 från kajen i Arkösund. Ta med kaffekorg. Ingen föranmälan. Info 0125-31054.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-03-25
jul2sön

Båkens dag

Båkens dag vid Arkö Båk kl 11.00.Tag med kaffekorg. För transport kontakta Ewa Wahren 0708-201428. Se även www.arkobak.se

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-03-28
aug19lör

Klockartorpet

Besök vid Klockartorpet i Jonsberg. Samling kl 10.00 vid Jonsbergs kyrka. Info 0125-31054. Ta med kaffekorg. Ingen föranmälan.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-03-29
aug26lör

Timringskurs

Välkommen till Skogstorpet, Östra Stenby Socken, Vikbolandet

kustlandet.png

Östkinds hembygdsförening anordnar denna kurs för att sprida kunskap och medvetenhet om äldre byggnader och byggnadstekniker från äldre tider. Skogstorpet är ett äldre torp från 1760-talet, byggt på mark lydande under gården Gladhem. Skogstorpet har underhållits och varit bebott under sommartid sedan 1960-talet, innan dess bebott året om. Yttertaket har reparerats och inledande underhållsomgång har påbörjats i storstugan med nedtagning av äldre lerklining och kalkputs, i bröstningsläge har invändig panel demonterats för att ge plats åt ny lerklining. Vid en inledande besiktning av torpets ytterväggar som gjordes inför upprättande av en ansökan om att bedriva denna kurs hittades rötskador i nedre stockvarv på flera ställen, dessa skador måste lagas upp innan lerkliningsarbetet kan igångsättas.

Timringskursen kommer att genomföras lördag den 26 augusti 2017 med samling vid Östra Stenby kyrka, kl. 08.00. Medtag oömma kläder och matsäck för hela dagen. Kostnad 300 kr/dag (bg 5167-1766). Ledare för denna kurs är Gunnar Peterson och Anders Ek. Frågor/anmälan Kristina 0709-561108

8.15 Start vid Skogstorpet, genomgång av dagens arbeten. Timringsteori, timringsarbete, hur gör man? Genomgång av användbara verktyg och maskiner samt skyddsföreskrifter.

9.00 Frukost

9.30 – 12.30 Timringsarbete

12.30 – 13.10 Lunch

13.10 – 13.20 Genomgång av arbeten, förståelse.

13.20 – 15.45 Timringsarbeten

15.45 Kaffe, utvärdering och avslutning

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-06-21
sep2lör
till
sep3sön

Östgötadagarna - Öppet hus på Hofgren och i Löktorpet

Öppet hus på Hofgren och i Löktorpet mellan kl 11.00 och 17.00. Info 0125-31054.

Löktorpet är ett båtsmanstorp med gamla bruksföremål från bygden. Vi berättar om knektlivet och visar föremålen. Vägbeskrivning:väg 209 från Norrköping mot Arkösund ca 3,5 mil till Kättinge samhälle. Torpet är beläget ca 200m från Kättinge skola till höger på en höjd.

Den gamla manbyggnaden på Hofgren är från 1700-talets mitt och har bevarade interiörer från 1780-talet. Den restaureras sedan mitten av 1990-talet i Östkinds hembygdsförenings regi i samverkan med den antikvariska myndigheten i länet. Anders Ek informerar om gammaldags måleri 11-12 på lördag. Här finns också en fotoutställning med gamla motiv från Jonsbergs skärgård samt bokbord med Vikbolandslitteratur. Visthusboden med föremål från gården visas.

Vägbeskrivning: väg 209 mot Arkösund, sväng vänster mot Jonsbergs kyrka, fortsätt förbi kyrkan ca 2km. Husen ligger vid vägen. Parkera gärna på lagårdsplanen och promenera sedan sista biten till den gamla manbyggnaden.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2017-08-28
mar27tis

Årsmöte

Inbjudan till årsmöte tisdagen 27 mars kl 19.00 i Kättinge IF:s klubblokal. Föredrag av Bengt Ola Morgny om att digitalisera dokument och fotografier. Lotterier, kaffe och bokförsäljning. Välkomna!

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-03-06
apr15sön

Arkivet

Besök i arkivet i Åkerliden, Kuddby kl 16.00-18.00. Ingen anmälan. Vi bjuder på kaffe. Info Ewa Wahren 0708-201428