Logga in

Kalender

maj7sön

Utflykt till Gladhems gård

Samling kl 11.00 vid Östra Stenby kyrka. Thomas och Kristina berättar om sin restaurerade parstuga och visar sin gård med djuren. Ta med kaffekorg.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2023-03-16
maj13lör

Utflykt till Stensö borg

kl 11.00. Arkeologen Martin Rundkvist berättar om de arkeologiska utgrävningarna som han ledde där 2014 och 2015.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2023-03-16
jun6tis

Svenska Flaggans Dag

Vi högtidlighåller Svenska Flaggans Dag i Kuddby kyrka kl 18.00. Fanborg med föreningar och organisationer. Sång och musik. Kaffe i Komministergården. Ansök om flagga till info@ostkind.se senast 15 april

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2023-03-21
jun18sön

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst på Aspö ödekyrkogård kl 14.00. Båt avgår kl 13.00 från kajen i Arkösund. Ta med kaffekorg. Ingen föranmälan. Info 0125-31054.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2023-03-21
jul8lör

Båkens dag

Båkens dag vid Arkö Båk kl 11.00. Tag med kaffekorg. För transport kontakta Ewa Wahren 0708-201428. Se även www.arkobak.se

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2023-03-21
sep17sön

Berättarafton

Berättarafton i Boglinatorpet kl 11.00. Kom och berätta kort om ett minne eller händelse du varit med om, historien om ett hus eller dyl.Tag med kaffekorg. Anmälan senast 14 sept på 0702-537133

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2024-04-02
okt14lör

Vikbolandsbanan

Nedslag på Vikbolandsbanan. Mikael Hagdahl och Willy Forsström kåserar om hus och människor som levde kring "gurklisten". Medtag kaffekorg. Östra Husby bygdegård kl 11.00. Se årsskriften

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2023-03-21
mar26tis

Årsmöte

Årsmöte i Östra Stenby-Konungsunds bygdegård kl 19.00. Presentation av jubileumsprogram. Gunilla Lundström berättar och visar bilder om kogubben i Lundby.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2024-03-11
apr14sön

Bokträff

Bokträff om litteratur från och om Vikbolandet samt Östergötland kl 11.00 med Helen Axelsson i Boglinatorpet. Medtag kaffekorg. Anmälan till 070-583 84 83 senast onsdagen den 10 april.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2024-04-02
apr24ons

Vikbolandets Arkivförening årsmöte

Vikbolandets Arkivförening håller årsmöte kl 19.00 i Tingsborg, Östra Ny. Föredrag av Anders Karlin om Söderköpings bokhandel(Sveriges äldsta). Värdförening är Björkekinds hembygdsförening. Se www.bjorkekind.se