Logga in

Händelseloggen

Operettkaramell i sommarkväll

konsert -19.JPG

Två välbesökta föreställningar gavs på Hofgren i juli 2019. Sång Cecilia Hjortsberg, Cecilia Lindwall och Bengt-Ola Morgny. Piano Thomas Valfridsson.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2019-11-02

Wikbolandsmarken i Östra Husby

öh marknad.jpg
Östkinds hembygdsförening deltog med bokbord. Mikael Hagdahl, Lotta Arrelid och Liselotte Axelsson.
Av Marie B. :: Artikel ändrad 2019-11-02

Laga skifte på Vikbolandet

IMG_8407.jpg
IMG_8419.jpg
IMG_8421.jpg
IMG_8424.jpg

Föreläsning den 28 april 2019 med efterföljande visning kring temat bebyggelseförändringar på Vikbolandet åren 1840-1880.Föreläsare och guide var Kalle Bäck som är professor emeritus i historia vid Linköpings universitet. Efteråt besöktes Utangärdstad by utanför Östra Husby för att titta på gårdsbilden.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2019-05-04

Kalkputsning på lerklinade innerväggar i Skogstorpet

IMG_7160.jpg
IMG_7140.jpg
IMG_7153.jpg
IMG_7133.jpg

Vi lärde oss blanda, lägga på och putsa släckt kalk, sand och vatten. Genomgång av användbara verktyg och maskiner. En fortsättning på tidigare lerklinings kurs.

Östkinds hembyggsförening anordnade denna kurs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan på Vikbolandet för att sprida kunskap och medvetenhet om äldre byggnader och byggnadstekniker från äldre tider.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2019-05-04

Arkeologidagen

Besök på Gullborgs fornborg.

https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/stort-intresse-for-gullborgs-fornborg-om5431375.aspx

IMG_7013.jpg
IMG_7010.jpg
IMG_7006.jpg
Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-10-07

Invigning av infotavlan om Jonsbergs kvarn

P5250312.JPG
P5250304.JPG
P5250300.JPG

Sedan länge har det inom hembygdsföreningen funnits en kvarngrupp. Gruppen hade tidigare ansvar för kvarnen och samlingen av lantbruksredskap. Efter branden i maj 2014 har vi diskuterat hur kunskapen om den gamla miljön och kvarnverksamheten ska kunna bevaras.

Eftersom mycket få föremål finns kvar beslutade vi att sätta upp en tavla med bilder och texter. De flesta bilderna har scannats från Margareta Nilssons album men även några bilder från åren straxt innan branden finns med. Till bilderna finns kortfattade texter. Några större järnföremål som hittades i brandresterna är upplagda på stenar.

Förutom bilder och texter om kvarnen finns även lite info om ån och Vikbolandet.

Tavlan, som sitter på gaveln till det gamla stallet vid bron invigdes den 28 maj 2018 av föreningens ordförande Mikael Hagdahl i närvaro av bland andra kvarngruppens medlemmar.

Alla är välkomna att komma och titta på tavlan.

Vid samma tillfälle invigdes den nya fiskvandringsvägen, eller snarare att det gamla fiskvandringshindret tagits bort av Norrköpings kommun. Som en sista rest av kvarnfallet fanns nämligen tidigare ett ca 1 meter högt fall som hindrat fiskar att gå längre upp i ån. Den invigningen utfördes av Stefan Arrelid, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrköping.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-06-11

Tomtebesök

tomte.jpg
Förskolebarnen i Kättinge träffar tomten i Löktorpet.
Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-02-10

Kort rapport från lerkliningskurs september 2017

En lite höstruskig septembermorgon samlades nio förväntansfulla deltagare vid Östra Stenby skola för att åka och därefter gå några hundra meter till Skogstorpet som Kristina och Tomas Karlsson i Gladhem välvilligt ställt till förfogande. Två veckor tidigare hade torpet varit studieobjekt för en timringskurs. Vi hoppas (och tror) att det lilla huset blivit ännu finare efter kurserna.

Kursledaren, målarmästare Anders Ek, hälsade välkommen och till dagens första kaffekopp fick vi en genomgång av den nästan lite mytiska lerkliningen. Anders berättade att det är en mycket gammal metod och, som vanligt, har den många fördelar mot moderna väggbeklädnader. Man använder material som finns (fanns!) på varenda gård. Den är billig, beständig, vindtät och värme- och ljudisolerande. Materialet kan faktiskt också återanvändas vid nästa renovering. Lerklining har använts i hundratals år både i slott och koja och även i ekonomibyggnader eftersom det går utmärkt att kalka, måla eller tapetsera efter olika behov i de klinade rummens karaktär t.o.m. i taken. Kursen avsåg bara invändig lerklining, men den har även använts för väggtäckning utanpå en timmervägg.

Därefter var det dags att börja blanda ”degen”. Ingredienserna är lera, sand, limvatten, armering och kogödsel. Inte hästgödsel eftersom det kan ge risk för stelkramp. Som armering använde vi hackad halm men även olika sorters hår från djur (och människor !) har använts. Kvalitén, proportionerna och i vilken ordning de blandas är viktigt. Exempel på recept och inköpsställen finns på nätet bl.a. på Östkinds hemsida. Där finns även övrig dokumentation och kursmaterial som Anders hade sammanställt.

Så var det dags för blandning. I äldre tider var det ett mödosamt jobb. Antingen fick drängar, pigor och barn klafsa runt i blandningskaret eller så fick en oxe göra detsamma. Vid vår kurs slapp vi som tur var det för Anders hade hyrt en specialblandare med roterande armar. Den fick jobba hårt. En vanlig cementblandare duger tyvärr inte. Blandningen ska vara så lagom tjock att den fastnar på en vertikal vägg utan att rinna, men ändå går att pressa in i springorna mellan stockarna.

Nu kom jobbet igång! Vi växlade mellan olika moment så alla fick prova på. Blanda, pressa in kliningen mellan stockarna, spika upp murarnät för att ytskiktet ska sitta kvar och smeta ut jämt på hela ytan. Efter lite övning och med rätt murarverktyg gick det ganska bra och resultatet såg nästan proffsigt ut.

Just som vi hade summering vid eftermiddagskaffet kom regnet. Egentligen mycket lägligt eftersom kliningen ska torka långsamt för att inte spricka och hög luftfuktighet är alltså bra.

Tack till alla som ordnat denna intressanta och lärorika kurs.

Johan Bagge Jonsberg

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-02-10

Timrings och lerkliningskurs vid Skogstorpet, Gladhem

I ÖSTKINDS HEMBYGDSFÖRENINGS REGI

Timringskursen genomförd den 26 augusti 2017. Lerkliningskursen genomförd den 9 september 2017.

image1.jpeg

Timringskursen

Östkinds hembygdsförening anordnar denna kurs för att sprida kunskap och medvetenhet om äldre byggnader och byggnadstekniker från äldre tider. Skogstorpet är ett äldre torp från 1760-talet, byggt på mark lydande under gården Gladhem. Skogstorpet har underhållits och varit bebott under sommartid sedan 1960-talet, innan dess bebott året om. Yttertaket har reparerats och inledande underhållsomgång har påbörjats i storstugan med nedtagning av äldre lerklin och kalkputs, i bröstningsläge har invändig panel demonterats för att ge plats åt ny lerklining. Vid en inledande besiktning av torpets ytterväggar som gjordes inför upprättande av en ansökan om att bedriva denna kurs hittades rötskador i nedre stockvarv på flera ställen, dessa skador måste lagas upp innan lerkliningsarbetet kan igångsättas.

Timringskursen kommer att genomföras den 26 augusti 2017 med samling vid Östra Stenby kyrka, kl. 08.00. Medtag oömma kläder och matsäck för hela dagen. Ledare för denna kurs är Gunnar Peterson, Björn Nilsson och Anders Ek.

8.15 Start vid Skogstorpet, genomgång av dagens arbeten. Timringsteori, timringsarbete, hur gör man? Genomgång av användbara verktyg och maskiner samt skyddsföreskrifter.
9.00 Frukost
9.30 – 12.30 Timringsarbete
12.30 – 13.10 Lunch
13.10 – 13.20 Genomgång av arbeten, förståelse.
13.20 – 15.45 Timringsarbeten
15.45 Kaffe, utvärdering och avslutning

Kursen genomfördes med gott utfall och alla deltagare var nöjda med sina nya kunskaper om trä och timring som teknik. Se bilder längst ned på de olika momenten under kursens gång.

image12.jpeg
Rast och genomgång av dagens arbeten i förgrunden delar av kurslitteraturen.

Kurslitteratur:

  • Så renoveras torp och gårdar, ICA-förlaget.
  • Liggtimmerhus, tillsyn och reparation Rapport RAÄ 1992:2.
  • Timmerhus B. Hallerdt, Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund 1965

Lerkliningskursen

Lerkliningskursen genomfördes den 9 september 2017 med samling vid Östra Stenby kyrka, kl. 08.00. Ledare för denna kurs är Anders Ek. 8.15 Start vid Skogstorpet, genomgång av dagens arbeten. Lerkliningsteori, lerkliningsarbete, hur gör man? Som kurslitteratur har använts sammanställningar från flera källor sammanställda av läraren A. Göransson, Da Capo, Göteborgs universitet

Recept och arbetsbeskrivningar för utvändig revetering sammanställning av beskrivningar ur byggläror och arkiv av Anders Göransson, Kulturvård, Göteborgs universitet

Örebro läns museums kompendium gällande lerklining. Alla deltagare har fått överlämnat kurslitteratur vid avslutningen. Allt bakgrundsmaterial som tagits fram till denna kurs har överlämnats till Östkinds hembygdsförening och skall arkiveras i arkivet vid Åkerliden i Kuddby.

Genomgång av användbara verktyg och maskiner samt skyddsföreskrifter.

9.00 Frukost
9.30 – 12.30 lerkliningsarbete
12.30 – 13.10 Lunch
13.10 – 13.20 Genomgång av arbeten, förståelse.
13.20 – 15.45 lerkliningsarbeten
15.45 Kaffe, utvärdering och avslutning.

Skogstorpet har innan lerkliningskursen panelats utvändigt på de två sidor som lagades under timringskursen. Meningen är att arbetet skall fortsättas i vår nästa år, då skall de nu lerklinade väggarna överputsas med kalkbruk till samma nivå som väggarna hade en gång i tiden. Efter kalkputsning av väggarna skall dessa målas med limfärg och eventuellt stänkmålas. Snickeriet skall målas om med linoljefärg efter att väggarna är färdigställda.

+9bilder
Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-01-10

Stolklädselkurs på Hofgren

Under hösten 2008 deltog 10 deltagare i en kurs i "stoppning och klädsel av gamla stolar". Föreningen hade tidigare köpt in 10 nytillverkade stolar i 1700-talsstil. Varje deltagare blev tilldelad en stol och under ledning av Louise Flygt,som är tapetserare,fick vi lära oss att spänna och spika fast sadelgjord på träram, tillverka en s.k.vulst, förse sitsen med tagelstoppning och slutligen med klädsel av läder.