Logga in

Händelseloggen

Timrings och lerkliningskurs vid Skogstorpet, Gladhem

I ÖSTKINDS HEMBYGDSFÖRENINGS REGI

Timringskursen genomförd den 26 augusti 2017. Lerkliningskursen genomförd den 9 september 2017.

image1.jpeg

Timringskursen

Östkinds hembygdsförening anordnar denna kurs för att sprida kunskap och medvetenhet om äldre byggnader och byggnadstekniker från äldre tider. Skogstorpet är ett äldre torp från 1760-talet, byggt på mark lydande under gården Gladhem. Skogstorpet har underhållits och varit bebott under sommartid sedan 1960-talet, innan dess bebott året om. Yttertaket har reparerats och inledande underhållsomgång har påbörjats i storstugan med nedtagning av äldre lerklin och kalkputs, i bröstningsläge har invändig panel demonterats för att ge plats åt ny lerklining. Vid en inledande besiktning av torpets ytterväggar som gjordes inför upprättande av en ansökan om att bedriva denna kurs hittades rötskador i nedre stockvarv på flera ställen, dessa skador måste lagas upp innan lerkliningsarbetet kan igångsättas.

Timringskursen kommer att genomföras den 26 augusti 2017 med samling vid Östra Stenby kyrka, kl. 08.00. Medtag oömma kläder och matsäck för hela dagen. Ledare för denna kurs är Gunnar Peterson, Björn Nilsson och Anders Ek.

8.15 Start vid Skogstorpet, genomgång av dagens arbeten. Timringsteori, timringsarbete, hur gör man? Genomgång av användbara verktyg och maskiner samt skyddsföreskrifter.
9.00 Frukost
9.30 – 12.30 Timringsarbete
12.30 – 13.10 Lunch
13.10 – 13.20 Genomgång av arbeten, förståelse.
13.20 – 15.45 Timringsarbeten
15.45 Kaffe, utvärdering och avslutning

Kursen genomfördes med gott utfall och alla deltagare var nöjda med sina nya kunskaper om trä och timring som teknik. Se bilder längst ned på de olika momenten under kursens gång.

image12.jpeg
Rast och genomgång av dagens arbeten i förgrunden delar av kurslitteraturen.

Kurslitteratur:

  • Så renoveras torp och gårdar, ICA-förlaget.
  • Liggtimmerhus, tillsyn och reparation Rapport RAÄ 1992:2.
  • Timmerhus B. Hallerdt, Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund 1965

Lerkliningskursen

Lerkliningskursen genomfördes den 9 september 2017 med samling vid Östra Stenby kyrka, kl. 08.00. Ledare för denna kurs är Anders Ek. 8.15 Start vid Skogstorpet, genomgång av dagens arbeten. Lerkliningsteori, lerkliningsarbete, hur gör man? Som kurslitteratur har använts sammanställningar från flera källor sammanställda av läraren A. Göransson, Da Capo, Göteborgs universitet

Recept och arbetsbeskrivningar för utvändig revetering sammanställning av beskrivningar ur byggläror och arkiv av Anders Göransson, Kulturvård, Göteborgs universitet

Örebro läns museums kompendium gällande lerklining. Alla deltagare har fått överlämnat kurslitteratur vid avslutningen. Allt bakgrundsmaterial som tagits fram till denna kurs har överlämnats till Östkinds hembygdsförening och skall arkiveras i arkivet vid Åkerliden i Kuddby.

Genomgång av användbara verktyg och maskiner samt skyddsföreskrifter.

9.00 Frukost
9.30 – 12.30 lerkliningsarbete
12.30 – 13.10 Lunch
13.10 – 13.20 Genomgång av arbeten, förståelse.
13.20 – 15.45 lerkliningsarbeten
15.45 Kaffe, utvärdering och avslutning.

Skogstorpet har innan lerkliningskursen panelats utvändigt på de två sidor som lagades under timringskursen. Meningen är att arbetet skall fortsättas i vår nästa år, då skall de nu lerklinade väggarna överputsas med kalkbruk till samma nivå som väggarna hade en gång i tiden. Efter kalkputsning av väggarna skall dessa målas med limfärg och eventuellt stänkmålas. Snickeriet skall målas om med linoljefärg efter att väggarna är färdigställda.

+9bilder
Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-01-10

Sockenvandring Östra Stenby 22 augusti 2015

**bild1**
Medlem berättar om sitt torp i Östra Stenby.

Ett 50-tal besökare och ortsbor fick en härlig lördagsvandring i solen med mycket intressant historia. Lars Jönsson hälsade oss välkomna att följa i några lokala hanverkares fotspår och boende.

**bild2**
Karlsson berättar om torp i Östra Stenby.

Lilly Carlson berättar om Hantverksgatan som gick från Aliceborg, förbi Berglund, Hinnerstorp, Helgetorp, Högstad, inom en sträcka på 500 meter och vidare ut till Helgestad.

**bild3**
Birat kåserar om torp i Sverige

Vandringen började vid det äldsta av torpen, Berglund som troligen är från 1700 –talet och tidigare tillhört Fyrby gård. Elin Lantz f 1878, bodde i torpet från år 1923 tillsammans med sina föräldrar. Hon gick runt på gårdarna och hjälpte till med bak, byk och slakt. Många personer minns henne ännu idag med glädje. Tidigare beboddes huset av skräddarmästare Carlsson, vars dotter Hulda, också gjorde dagsverken på gårdarna i Östra Stenby.

Ingegerd Månsson i Helgestad som minns Elin Lantz och arbetet med tillverkning av potatisstärkelse/mjöl, berättade om detta. Nuvarande ägare visade oss saker från renovering och spelade härlig musik på en gammal trattgrammofon.

Vid nyrenoverade Aliceborg, bjöd nuvarande ägarna på hemgjord svartvinbärssaft. Familjen Ålander byggde huset på 1800-talets mitt och hade snickeri med tillverkning av likkistor. Senare bodde Hulda Eriksson med familj som var blankstrykerska. Hon stärkte och strök kragar, skjortbröst och manschetter. Orgeltrampare Nilsson, ”Tretummenisse”, bodde i huset senare.

Finsömmerska Maria Håkansson bodde i Hinnerstorp och sydde damkläder på 1940-talet. På 1950-talet bodde skomakare Hellerstedt i det lilla huset och många personer minns dråpliga händelser runt honom.

I Helgetorp bodde under 1900-talets första hälft, Edit o Gustav Andersson som var arbetare på Rotenberg. Gustavs far, Leonard, tidigare sjöman, sydde skinnvästar och stoppvästar. Symaskinen finns idag på Helgestad.

Högstad byggdes 1840 och var en egen gård som Helgestad köpte år 1900 och styckade sedan ifrån huset med tomt på 1930-talet. Nuvarande ägare berättade om tidigare boenden där.

Mycket gott kaffe med smörgåsar med stekt ägg intogs i naturen med en föreläsning av Johan Birath, Boxholm, som berättade torphistoria med stor inlevelse!

Lars Lilly och Kristina

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2016-03-04

Rodga herrgård & trädgård i Kolmården

**bild1.jpg**

Drygt trettio medlemmar deltog i föreningens höstutflykt till Rodga och blev guidade runt både i trädgården och i huvudbyggnaden av systrarna Ulla Darenius och Eva Darenius Asp. Rodga kan spåras tillbaka ända till medeltiden var då röjningshemman och utvecklades under 1600-talet till centrum för segelmakeri. 1860 lades segelduksväveriet ner. Gården har bytt ägare några gånger under tidernas lopp och köptes 1987 av familjen Darenius.

**bild2.png**
Odlingen bedrivs ekologiskt. Gödsel kommer från gårdens hästar och höns och vatten tas från Norrsjön och Sörsjön. Här växer köksväxter, även mycket gamla sorter som odlades redan på 1700-talet, blandade med blommor och kryddväxter. Ringblommor och tagetes håller skadeinsekter borta och lockar till sig nyttiga, pollinerande insekter och färgprakten är en fröjd för ögat. En sådan dekorativ köksträdgård kallas även potager.
**bild3.png**
Ett nytt växthus har byggts upp på platsen där det förfallna växthus som kallades vinkast (enklare växthus för odling av vindruvor stod). Här förvarades nu en del av det som skördats och vi fick tillfälle att inhandla haricots verts, bondbönor, potatis och annat.
**bild4.png**
Efter rundvandringen i trädgården fick vi lyssna till berättelsen om husets långa historia och om olika detaljer i inredningen. Gyllenläderstapeten i hallen är från 1600-talets Holland och har flyttats tillbaka hit efter att ha varit på Hults bruk under en tid under dåvarande ägaren Ekelund. Besöket avslutades med en välsmakande middag bestående av viltgryta med potatisstomp i den vackert uppdukade herrgårdsmatsalen på andra våningen. Efter kaffet fick vi gå runt själva i husets alla gästrum och salonger och titta på vackra kakelugnar, gamla möbler, trasmattor och all annaninredning som fanns där.
Text & bild: Stina Kufver Jakobsson och Lars T Jacobson, Kuddby Foto