Logga in

Kalender

aug26lör

Timringskurs

Välkommen till Skogstorpet, Östra Stenby Socken, Vikbolandet

kustlandet.png

Östkinds hembygdsförening anordnar denna kurs för att sprida kunskap och medvetenhet om äldre byggnader och byggnadstekniker från äldre tider. Skogstorpet är ett äldre torp från 1760-talet, byggt på mark lydande under gården Gladhem. Skogstorpet har underhållits och varit bebott under sommartid sedan 1960-talet, innan dess bebott året om. Yttertaket har reparerats och inledande underhållsomgång har påbörjats i storstugan med nedtagning av äldre lerklining och kalkputs, i bröstningsläge har invändig panel demonterats för att ge plats åt ny lerklining. Vid en inledande besiktning av torpets ytterväggar som gjordes inför upprättande av en ansökan om att bedriva denna kurs hittades rötskador i nedre stockvarv på flera ställen, dessa skador måste lagas upp innan lerkliningsarbetet kan igångsättas.

Timringskursen kommer att genomföras lördag den 26 augusti 2017 med samling vid Östra Stenby kyrka, kl. 08.00. Medtag oömma kläder och matsäck för hela dagen. Kostnad 300 kr/dag (bg 5167-1766). Ledare för denna kurs är Gunnar Peterson och Anders Ek. Frågor/anmälan Kristina 0709-561108

8.15 Start vid Skogstorpet, genomgång av dagens arbeten. Timringsteori, timringsarbete, hur gör man? Genomgång av användbara verktyg och maskiner samt skyddsföreskrifter.

9.00 Frukost

9.30 – 12.30 Timringsarbete

12.30 – 13.10 Lunch

13.10 – 13.20 Genomgång av arbeten, förståelse.

13.20 – 15.45 Timringsarbeten

15.45 Kaffe, utvärdering och avslutning