Logga in

Välkommen till Östkinds hembygdsförening!

Historik

Östkinds hembygdsförening grundades 1974 och har sitt huvudsakliga verksamhetsområde på den norra halvan av Vikbolandet. Att vårda och värna kulturarvet på Vikbolandet är en viktig uppgift liksom att sprida kunskap om hembygden och dess historia.

IMG_3497.jpg
Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-12-20

Till alla medlemmar

Vill ni ha en påminnelse om våra arrangemang? Skicka in era mailadresser till infoostkind.se

Ansökan om flagga kan göras till Ulla Paulsson tel 011-340431 eller till info@ostkind.se senast 10 april.

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2019-03-15

Av Marie B. :: Artikel ändrad 2018-08-15

Surkalksmålning och stänkmålning 25 maj

Östkinds hembygdsförening anordnar Kurs i surkalksfärg och stänkmålning På Vikbolandet, Östra Stenby Socken, Gladhem, Skogstorpet Vi kommer nu att färdigställa innerväggarna i storstugan som vi på tidigare kurser har lerklinat och kalkputsat. Under den här dagen lär vi oss tillreda och bryta kulörer med surkalksfärg, måla och tilllämpa olika stänktekniker samt uppläggning av väggbröst och streckdragning. Vi får också lära oss grunderna att måla trädetaljer med linoljefärg samt genomgång av användbara verktyg och maskiner. Östkinds hembygdsförening anordnar denna kurs för att sprida kunskap och medvetenhet om äldre byggnader och dåtida byggnadstekniker. Skogstorpet är ett torp från 1760-talet, byggt på mark lydande under gården Gladhem. Torpet har varit bebott året runt fram till 1960-talet, därefter har det använts som sommarbostad. Yttertaket har reparerats och på en kurs i hembygdsföreningens regi har timmerlagning utförts där rötskador fanns.

Kursen anordnas i samarrangemang med studieförbundet Vuxenskolan, Vikbolandet När: Lördagen den 25 Maj kl. 8.00-16.00 Kursledare: Anders Ek Avgift: 200 kr/ person, som betalas in på BG: 5167-1766 Anmälan: till Liselotte Axelsson Tel: 0705 838483 eller epost: axelsson.liselotteyahoo.se

Medtag oömma kläder och matsäck för hela dagen. Färdväg och mer information kommer att skickas vid anmälan. Välkommen!